O spoločnosti

Stavebná spoločnosť RENOVING, s.r.o. vznikla v roku 1994. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na stabilnú spoločnosť pôsobiacu v stavebnom sektore na celom území Slovenskej republiky. Predmetom našej činnosti sú rekonštrukcie objektov a realizácie stavieb.

Ľudské zdroje

Spoločnosť zamestnáva vlastných zamestnancov a malých subdodávateľov. Profesijná štruktúra spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov remeselných odborov. Je vybudovaná tak, aby sme boli schopní zvládnuť akúkoľvek zákazku. Pracovníci sú odborne spôsobilí poskytovať všetky služby a informácie potrebné pri realizácii stavieb podľa Zákona č. 136/95 Z.z. pre vykonávanie činnosti v stavebníctve.

Moderné technológie

Pri realizácii stavieb používame moderné technológie, prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám a kladieme dôraz na vysokú technickú profesionalitu. Disponujeme vlastnými mechanizmami a vozovým parkom, ktorý pravidelne modernizujeme. V prípade prác širšieho rozsahu spolupracujeme so širokou škálou subdodávateľov.

Naša spoločnosť má certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ISO 18001:2007 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty