Realizácie HSV

Demolácie, zemné práce, zakladanie stavieb, zvislé a vodorovné konštrukcie, plotenia, spevnené plochy.