Uvádzanie zariadení do prevádzky

Kotolne, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia.