Vytvorenie inžinierskych sietí

Kanalizačné prípojky, vodovodné prípojka, plynové prípojky, elektrické NN prípojky